136: Ôn tập chương 2. Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng

Ôn tập chương 2. Tích vô hướng của hai véc tơ và ứng dụng Ôn tập qua sơ đồ tư duy Luyện tập [wp_quiz id=”4455″] Xem thêm: Giá trị lượng giác của góc từ 00 đến 1800 . Góc giữa hai vec tơ. Tích vô hướng của hai véc tơ Đọc tiếp…

117: Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức liên quan đến các yếu tố của tam giác, tứ giác.

Chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức liên quan đến các yếu tố của tam giác, tứ giác. 1. Phương pháp giải. Để chứng minh đẳng thức ta sử dụng các hệ thức cơ bản để biến đổi vế này thành vế kia, hai vế cùng bằng một vế hoặc Đọc tiếp…

115: Phương trình đường thẳng- Một số dạng toán nâng cao

Phương trình đường thẳng- Một số dạng toán nâng cao Dạng 1. Biết một điểm và hai đường cao. Lập phương trình các cạnh của tam giác Ví dụ Cho $\Delta ABC$ có $A\left( 4;-2 \right)$. Đường cao $BH:2x+y-4=0$ và đường cao $CK:x-y-3=0$. Viết phương trình đường cao kẻ từ Đọc tiếp…

114: Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 2)

Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 2) Dạng 2. Viết phương trình đường thẳng 1. Phương pháp giải a). Để viết phương trình tổng quát của đường thẳng $\Delta $ ta cần xác định – Điểm $A({{x}_{0}};{{y}_{0}})\in \Delta $ – Một vectơ pháp tuyến Đọc tiếp…

113: Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 1)

Phương trình đường thẳng trong mặt phẳng- Dạng toán cơ bản (phần 1) Dạng 1. Xác định vectơ pháp tuyến; vectơ chỉ phương của đường thẳng 1.Phương pháp giải – Nếu $\overrightarrow{n}$ là VTPT của $\Delta $ thì $k\overrightarrow{n}\left( k\ne 0 \right)$ cũng là VTPT của $\Delta $. – Nếu Đọc tiếp…