389: Phương pháp giải toán trắc nghiệm GTLN-GTNN (Max-Min) của hàm số.

Phần 1. GTLN-GTNN của hàm số không tham số Dạng 1. Tìm Max-Min khi biết đồ thị hàm số Ví dụ 1. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ -1;3 \right]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi $M$ và $m$ lần lượt là Đọc tiếp…

388: Giải toán trắc nghiệm tìm cực trị của hàm số

Lý thuyết tìm cực trị của hàm số –Định lí cực trị $\centerdot $ Điều kiện cần (định lí 1): Nếu hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(a;b)$ và đạt cực đại (hoặc cực tiểu) tại ${{x}_{\circ }}$ thì ${f}'({{x}_{\circ }})=0.$ $\centerdot $ Điều kiện đủ (định lí Đọc tiếp…

error: Content is protected !!