75: MỘT SỐ DẠNG THƯỜNG GẶP KHI TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN LOẠI 1

MỘT SỐ DẠNG THƯỜNG GẶP KHI TÍNH NGUYÊN HÀM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN LOẠI 1 I. Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số Định lý: II. Các kỹ thuật đổi biến thường gặp trong tìm nguyên hàm Dạng 1. ${{\int{(ax+b)}}^{\beta }}dx;\left( \beta \ne -1 \right)$ Dạng 2. Đọc tiếp…

error: Content is protected !!