ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 005 TN THPT QG

1.C2.D3.A4.D5.A6.C7.D8.C9.B10.D
11.B12.C13.A14.D15.B16.C17.B18.D19.B20.D
21.D22.B23.D24.B25.C26.D27.A28.A29.A30.A
31.D32.D33.B34.A35.C36.B37.C38.A39.A40.B
41.D42.B43.A44.A45.C46.A47.C48.B49.B50.D

Chúc các bạn thành công !

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!