Đề 001- TN THPT QG

Câu 15. Cho số phức $z$ thỏa mãn $z\left( 1+i \right)=3-5i$. Tính môđun của $z$.

A. $\left| z \right|=4$.    

B. $\left| z \right|=\sqrt{17}$.                           

C. $\left| z \right|=16$.                                       

D. $\left| z \right|=17$.

Hướng dẫn giải

Chọn B

Ta có: $z\left( 1+i \right)=3-5i$$\Leftrightarrow z=\frac{3-5i}{1+i}$$=-1-4i$$\Rightarrow \left| z \right|=\sqrt{{{\left( -1 \right)}^{2}}+{{\left( -4 \right)}^{2}}}$$=\sqrt{17}$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!