Đề 001-TN THPT QG

Câu 20. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?

A. $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+3.$                         

B. $y=-{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+3.$      

C. $y={{x}^{4}}-2{{x}^{3}}+3.$                              

D. $y=-{{x}^{4}}+2{{x}^{3}}+3.$

Hướng dẫn giải

Đáp án A

+ Dạng hàm bậc ba nên loại C và loại D

+ Từ đồ thị ta có $a>0$ do đó loại B

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!