Đề 001-TN THPT QG

Câu 26. Trong không gian Oxyz, đường thẳng $d:\frac{x-1}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z}{3}$ đi qua điểm nào dưới đây

A. $\left( 3;1;3 \right)$. B. $\left( 2;1;3 \right)$.                                    

C. $\left( 3;1;2 \right)$.                                       

D. $\left( 3;2;3 \right)$.

Hướng dẫn giải

Chọn A

Thế vào.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!