Đề 001-TN THPT QG

Câu 27. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu $(S):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x-3=0$. Bán kính của mặt cầu bằng:

A. $R=3$                       

B. $R=4$                     

C. $R=2$                     

D. $R=5$

Hướng dẫn giải

Chọn C

Mặt cầu $(S):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-2x-3=0$có a = 1; b = 0; c = 0; d = -3 $\Rightarrow R=\sqrt{{{1}^{2}}+{{0}^{2}}+{{0}^{2}}-(-3)}=2$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!