Đề 001-TN THPT QG

Câu 28. Tính đạo hàm của hàm số $y={{3}^{x+1}}$

A. $y’={{3}^{x+1}}\ln 3$                                   

B. $y’=\left( 1+x \right){{.3}^{x}}$    

C. $y’=\frac{{{3}^{x+1}}}{\ln 3}$                          

D. $y’=\frac{{{3}^{x+1}}.\ln 3}{1+x}$

Hướng dẫn giải

Chọn A

Ta có: $y’=\left( {{3}^{x+1}} \right)’={{3}^{x+1}}\ln 3$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!