Đề 001-TN THPT QG

Câu 29. Cho hàm số $f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, bảng xét dấu của ${f}’\left( x \right)$ như sau:

Hàm số có bao nhiêu điểm cực tiểu

A. $1$.                           

B. $2$.                         

C. $3$.                         

D. $4$.

Hướng dẫn giải

Chọn B

Nhận thấy ${y}’$ đổi dấu từ $-$ sang $+$ 2 lần $\Rightarrow $ Hàm số có 2 điểm cực tiểu.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!