Đề 001- TN THPT QG

Câu 3. Cho hàm số $f\left( x \right)$ có bảng biến thiên:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng:

A. $\left( -\infty ;-1 \right)$

B. $\left( 3;+\infty \right)$   

C. $\left( -2;2 \right)$                           

D. $\left( -1;3 \right)$

Hướng dẫn giải

Chọn D

Dựa vào BBT ta thấy hàm số $y=f\left( x \right)$ đồng biến trên $\left( -1;3 \right)$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!