Đề 001- TN THPT QG

Câu 4. Thể tích của khối hình hộp chữ nhật có các cạnh lần lượt là a, 2a, 3a bằng

A. $6{{a}^{3}}$.

B. $3{{a}^{3}}$.

C. ${{a}^{3}}$.   

D. $2{{a}^{3}}$.

Hướng dẫn giải

Chọn A

$V=a.2a.3a=6{{a}^{3}}$ (đvtt)

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!