Đề 001- TN THPT QG

Câu 9. Tính thể tích của khối nón có chiều cao bằng 4 và độ dài đường sinh bằng 5.

A. $12\pi $.                    

B. $36\pi $.                  

C. $16\pi $.                  

D. $48\pi $.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Bán kính đường tròn đáy của khối nón là $r=\sqrt{{{l}^{2}}-{{h}^{2}}}=3$

Vậy thể tích của khối nón là $V=\frac{1}{3}\pi {{r}^{2}}h=12\pi $.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!