Đề 001-TN THPT QG

Câu 10. Cho hai số phức ${{z}_{1}}=2-3i$ và ${{z}_{2}}=1-i$. Tính $z={{z}_{1}}+{{z}_{2}}$.

A. ${{z}_{1}}+{{z}_{2}}=3+4i$                           

B. ${{z}_{1}}+{{z}_{2}}=3-4i$            

C. ${{z}_{1}}+{{z}_{2}}=4+3i$                                

D. ${{z}_{1}}+{{z}_{2}}=4-3i$

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Ta có: ${{z}_{1}}+{{z}_{2}}=3-4i$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!