Đề 001- TN THPT QG

Câu 11. Nghiệm của phương trình ${{2}^{2x-1}}=8$ là

A. $x=\frac{3}{2}$        

B. $x=2$                      

C. $x=\frac{5}{2}$      

D. $x=1$

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Ta có: ${{2}^{2x-1}}=8\Leftrightarrow 2x-1=3\Leftrightarrow x=2$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!