Đề 002-TN THPT QG

Câu 10. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng song song với mặt phẳng $\left( Oyz \right)$ và đi qua điểm $A(-1;-1;-1)$ có phương trình là

A. $y-1=0$.                      

B. $x+y+z-1=0$.              

C. $x+1=0$.                     

D. $z-1=0$.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án C

Mặt phẳng song song với mặt phẳng $(Oyz)$ và đi qua $A\left( -1;-1;-1 \right)$ nhận $\overrightarrow{i}=\left( 1;0;0 \right)$ làm vectơ pháp tuyến nên có phương trình là $x+1=0$.

Trở về đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!