Đề 002-TN THPT QG

Câu 12. Cho hai số phức ${{z}_{1}}=1+2i$ và ${{z}_{2}}=2-3i$. Phần ảo của số phức $w=3{{z}_{1}}-2{{z}_{2}}$ là

A. 12.                               

B. 11.                               

C. 1.                                 

D. $12i$.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án A

$w=3{{z}_{1}}-2{{z}_{2}}=3\left( 1+2i \right)-2\left( 2-3i \right)=-1+12i$.

Vậy phần ảo của số phức w là 12.

Trở về đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!