Đề 002-TN THPT QG

Câu 14. Họ nguyên hàm của hàm số $f\left( x \right)=3{{x}^{2}}+\sin x$ là

A. ${{x}^{3}}+\cos x+C$.                                       

B. $6x+\cos x+C$.           

C. ${{x}^{3}}-\cos x+C$.  

D. $\sin x+1$.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án C

Ta có $\int{\left( 3{{x}^{2}}+\sin x \right)dx}={{x}^{3}}-\cos x+C$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!