Đề 002-TN THPT QG

Câu 28. Hình vẽ bên là đồ thị các hàm số $y={{a}^{x}},y={{b}^{x}},y={{c}^{x}}$ $(0<a,b,c\ne 1)$.

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

   A. $a>b>c$.

   B. $c>b>a$.

   C. $a>c>b$.

   D. $b>a>c$.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án D

Ta có $y={{a}^{x}},y={{b}^{x}}$ là hai hàm số đồng biến, hàm số $y={{c}^{x}}$ là hàm số nghịch biến nên ta có

$\left\{ \begin{array}{l} a > 1\\ b > 1\\ 0 < c < 1 \end{array} \right. \Rightarrow c < a,b$

Thay $x=1$ vào hai hàm số $y={{a}^{x}},y={{b}^{x}}$ ta được: $a<b$ Do đó, ta có: $c<a<b$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!