Đề 002-TN THPT QG

Câu 7. Cho hình trụ có thể tích bằng $\pi {{a}^{3}}$ và bán kính đáy bằng a. Độ dài đường cao của hình trụ đã cho bằng

A. a.                                 

B. 2a.                                

C. 3a.                               

D. $2\sqrt{2}a$.

Hướng dẫn và lời giải

Đáp án A

$V=\pi {{r}^{2}}h\Rightarrow h=\frac{V}{\pi {{r}^{2}}}=\frac{\pi {{a}^{3}}}{\pi {{a}^{2}}}=a$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!