Đề 003-TN THPT QG

Câu 10.   Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

A. $(-\infty ;1)$ .           

B. $(-1;1)$ .                 

C. $(-1;+\infty )$ .      

D. $(-\infty ;-1)$ .

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn D

Theo bảng biến thiên, ta có $f(x)$ đồng biến trên $(-\infty ;-1)$.

Trở về đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!