Đề 003-TN THPT QG

Câu 12 . Cho khối trụ có chiều cao bằng $\sqrt{3}$ và bán kính đáy bằng $2\sqrt{3}$. Thể tích của khối trụ đã cho      bằng

A. $12\sqrt{3}\pi .$       

B. $\frac{8\sqrt{3}}{3}\pi $                             

C. $4\sqrt{3}\pi .$    

D. $12\pi .$

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn A.

Ta có thể tích của khối trụ là $V=\pi {{R}^{2}}h={{\left( 2\sqrt{3} \right)}^{2}}.\sqrt{3}\pi =12\sqrt{3}\pi .$

Trở về đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!