Đề 003-TN THPT QG

Câu 13.   Cho hàm số $f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau:

                Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

A. $x=3$.                       

B. $x=-3$.                    

C. $x=2$.                     

D. $x=-2$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn D

Hàm số nghịch biến sau đó đồng biến khi đi qua x0 và x0 thuộc TXĐ thì x0 là điểm cực tiểu.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!