Đề 003-TN THPT QG

Câu 19.   Mô đun của số phức $z=\left( 3+2i \right)i$ là

A. $3$ .                           

B. $2$.                          

C. $\sqrt{13}$.             

D. $5$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn C

Ta có $z=\left( 3+2i \right)i=3i+2{{i}^{2}}=-2+3i$

Vậy $\left| z \right|=\sqrt{{{\left( -2 \right)}^{2}}+{{3}^{2}}}=\sqrt{13}$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!