Đề 003-TN THPT QG

Câu 21.   Trên mặt phẳng tọa độ, điểm $M\left( 2020;-2021 \right)$ biểu diễn cho số phức nào dưới đây?

A. $z=2020-2021i$.                                               

B. $z=2021-2020i$.       

C. $z=-2020-2021i$.                                             

D. $z=2020+2021i$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn A

            Điểm $M\left( 2020;-2021 \right)$ biểu diễn cho số phức $z=2020-2021i$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!