Đề 003-TN THPT QG

Câu 23.   Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $\left( S \right):{{x}^{2}}+{{y}^{2}}+{{z}^{2}}-4x+8y-2z-4=0$. Tâm và bán kính của mặt cầu $\left( S \right)$ lần lượt là 

A. $I\left( 2;-4;1 \right),R=5$.                                                                                         

B.$I\left( -2;4;-1 \right),R=25$.                 

C. $I\left( 2;-4;1 \right),R=\sqrt{21}$                                                            

D. $I\left( -2;4;-1 \right),R=21$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn A

Mặt cầu $\left( S \right)$ có tâm $I\left( 2;-4;1 \right)$ và bán kính $R=\sqrt{{{2}^{2}}+{{\left( -4 \right)}^{2}}+{{1}^{2}}-\left( -4 \right)}=5$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!