Đề 003-TN THPT QG

Câu 27.   Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị ${f}'(x)$  như hình vẽ:

Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

A. $1$.                            

B. $2$.                          

C. $3$.                         

D.$4$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn B

Từ đồ thị của

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = – 1\\ x = 0\\ x = 2 \end{array} \right.$

Bảng xét dấu:

Từ bảng xét dấu của ${f}'(x)$ ta có ${f}'(x)$ đổi dấu hai lần qua các điểm $x=-1;x=2$ nên hàm số đã cho có 2 điểm cực trị.

Trở về đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!