Đề 003-TN THPT QG

Câu 3.     Nghiệm của phương trình  ${{2}^{x+2}}=32$ là:

A. $x=1$.                          

B. $x=2$.                   

C. $x=3$.                               

D. $P=4$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn C

Ta có ${{2}^{x+2}}=32\Leftrightarrow x+2=5\Leftrightarrow x=3$.

Trở về đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!