Đề 003-TN THPT QG

BẢNG ĐÁP ÁN ĐỀ 003

1A2B3C4C5C6C7A8B9C10D
11A12A13D14C15C16C17D18C19C20C
21A22B23A24D25B26C27B28C29B30C
31B32D33C34B35C36C37B38D39D40A
41B42D43D44C45D46D47A48C49C50A
39.1B40.1A41.1A42.1C43.1C44.1B45.1D46.1C50.1C 

Chúc các bạn thành công !

TRỞ LẠI ĐỀ THI

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!