Đề 003-TN THPT QG

Câu 7.     Cho khối lập phương có cạnh bằng $4\sqrt{3}$. Diện tích toàn phần của khối lập phương đã cho bằng

A. $288$.                       

B. $192$.                     

C. $192\sqrt{3}$.        

D. $144$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn A.

Mỗi mặt của khối lập phương có diện tích bằng ${{\left( 4\sqrt{3} \right)}^{2}}=48$.

Khối lập phương có $6$mặt, nên diện tích toàn phần của khối lập phương đã cho bằng $6.48=288$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!