Đề 004-TN THPT QG

Câu 16. [Mức độ 2] Nghiệm của phương trình ${{2}^{x-1}}=8$ là

A. $x=3$.                       

B. $x=2$.                     

C. $x=4$.                     

D. $x=5$.

Hướng dẫn và Lời giải

Chọn đáp án C

Ta có phương trình ${{2}^{x-1}}=8\Leftrightarrow {{2}^{x-1}}={{2}^{3}}\Leftrightarrow x-1=3\Leftrightarrow x=4$.

Trở lại đề thi


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!