Đề 004-TN THPT QG

Câu 4. [Mức độ 1] Hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình bên.

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

A. $(0;1).$.                     

B. $(-2;-1).$.                

C. $(-1;0).$.                 

D. $(-1;3).$

Hướng dẫn và Lời giải

Dự vào đồ thị ta có hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;0)$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!