Đề 004- TN THPT QG

ĐỀ 004-TN THPT QG- BẢNG ĐÁP ÁN TRA  CỨU NHANH

1.C2.D3.B4.C5.A6.C7.A8.C9.A10.B
11.D12.D13.B14.D15.A16.C17.B18.D19.B20.C
21.D22.A23.D24.A25.C26.C27.B28.D29.C30.B
31.D32.A33.B34.C35.B36.B37.D38.D39.A40.A
41.A42.A43.A44.B45.D46.A47.A48.C49.C50.B

Chúc các bạn thành công !

Trở lại đề thi


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!