Đề 004-TN THPT QG

Câu 5. [Mức độ 1] Cho góc ở đỉnh của một hình nón bằng $60{}^\circ $. Gọi $r$,$h$,$l$ lần lượt là bán kính đáy, đường cao, đường sinh của hình nón đó. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $l=2r$.                      

B. $h=2r$.                   

C. $l=r$.                      

D. $h=r$.

Hướng dẫn và Lời giải

Giả sử hình nón có kích thước như hình vẽ lúc đó, tam giác vuông $SOB$ tại $O$ có góc $S$ bằng $30{}^\circ $. Suy ra: $\sin 30{}^\circ =\frac{r}{l}\Leftrightarrow \frac{1}{2}=\frac{r}{l}\Leftrightarrow l=2r$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!