Đề 004-TN THPT QG

Câu 8. [Mức độ 1] Cho các số phức $z=2+i$ và $w=3-i$. Phần thực của số phức $z+w$ là:

A. $0$.                           

B. $-1$.                        

C. $5$.                         

D. $1$.

Hướng dẫn và Lời giải

$z+w=\left( 2+i \right)+\left( 3-i \right)=5$. Phần thực của số phức là: $5$.

Trở lại đề thi

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!