ĐỀ 559- TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN-HÌNH 12

0%
1 votes, 5 avg
0

Bắt đầu tính gờ làm bài!

Hết giờ làm bài!


Created on

Đề 559-Phương pháp tọa độ trong không gian-Hình hoc 12

Hãy hoàn thành bài kiểm tra!

1 / 5

Trong không gian $Oxyz$, tọa độ điểm đối xứng của $M\left( 1;2;3 \right)$ qua mặt phẳng $\left( Oyz \right)$ là

2 / 5

Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M\left( 2\,;\,-2\,;\,1 \right)$ trên mặt phẳng $\left( Oxy \right)$ có tọa độ là

3 / 5

Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\left( 1;\,1;\,-2 \right)$ và $B\left( 2;\,2;\,1 \right)$. Vectơ $\overrightarrow{AB}$ có tọa độ là

4 / 5

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A$\left( 1;-3;1 \right)$, B$\left( 3;0;-2 \right)$. Tính độ dài $AB$.

5 / 5

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba vecto $\vec{a}\left( 1;2;3 \right);\vec{b}\left( 2;2;-1 \right);\vec{c}\left( 4;0;-4 \right)$. Tọa độ của vecto $\vec{d}=\vec{a}-\vec{b}+2\vec{c}$ là

Your score is

0%

Vui lòng đánh giá bài kiểm tra này

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!

Chuyên mục: Bài viết mới

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!