GIỚI HẠN HÀM SỐ

Phương pháp và kỹ thuật trắc nghiệm siêu nhanh

Tự luận siêu chi tiết

Phần 2

Dạng  $\infty – \infty $ 

A. Kiến thức phương pháp và kỹ thuật cốt lõi

1.Video bài giảng

2. Nội dung bài giảng -PDF

B. Trắc nghiệm

Đề trắc nghiệm trực tuyến: Gồm 25 câu trắc nghiệm.

C. Tài liệu đính kèm


Xem thêm:

+ Giới hạn hàm số \ Phần 1 | Dạng $\infty + \infty $ và Dạng $\frac{\infty }{\infty }$

+ Giới hạn hàm số | Phần 3| Dạng $\frac{0}{0}$


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!