Phần 3. Dạng $\frac{0}{0}$

A. Nội dung kiến thức cốt lõi

1. Video bài giảng

2. Bài giảng trình chiếu

Gioi-han-ham-so-phan-3-hoan-thien

Bài giảng trình chiếu -PDF. Tải xuống!

B. Trắc nghiệm trực tuyến

C. Bài tập luyện tập

Tài liệu đính kèm:


Xem thêm

  • Giới hạn hàm số phần 1. Dạng $\frac{\infty }{\infty }$.
  • Giới hạn hàm số dạng 2. Dạng $\infty + \infty $.
  • Giới hạn hàm số. Dạng $\infty – \infty $

0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!