414: PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG ĐỔI BIẾN LOẠI 1

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TÍCH PHÂN BẰNG ĐỔI BIẾN LOẠI 1 PHƯƠNG PHÁP tích phân bằng đổi biến loại 1 là dạng $I = \int\limits_a^b {f(x)dt} \Rightarrow I = \int\limits_{u(a)}^{u(b)} {g(t)dt} $. Định lý $I = \int\limits_a^b {f(u(x)).u'(x)dx} = F(u(x))\left| {\begin{array}{*{20}{c}} b\\ a \end{array}} \right. \Rightarrow I = \int\limits_{u(a)}^{u(b)} {f(t)dt} = F(t)\left| {\begin{array}{*{20}{c}} {u(b)}\\ {u(a)} \end{array}} \right.$ với $t = u(x)$. Các dạng đổi biến thường gặp Dạng 1.$\int Đọc tiếp…

Translate »
error: Content is protected !!