423: CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC

CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC Hãy thử sức với bài kiểm tra sau! CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT! Hướng dẫn và lời giải Câu 1. (Mã 104 – 2020 Lần 2) Cho hai số phức ${{z}_{1}}=3-2i$ và ${{z}_{2}}=2+i$. Số phức ${{z}_{1}}-{{z}_{2}}$ bằng A. $-1+3i$.              B. $-1-3i$.             C. $1+3i$.             D. $1-3i$. Lời giải Chọn D Ta có ${{z}_{1}}-{{z}_{2}}=3-2i-\left( 2+i \right)=1-3i$ Câu 2. (Mã 103 – 2019) Cho hai số Đọc tiếp…

422: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG A.    TÓM TẮT LÝ THUYẾT $1.$ Vectơ pháp tuyến của mp $(P)$:  $\overrightarrow{n} \ne \overrightarrow{0}$ là vectơ pháp tuyến của $(P)\Leftrightarrow \overrightarrow{n} \perp (P)$. $2.$ Cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng $(P)$ : hai vectơ không cùng phương $\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$  là cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng  $(P)\Leftrightarrow\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}$  có giá cùng song song với $(P)$. $3.$ Quan hệ giữa vectơ pháp tuyến Đọc tiếp…

error: Content is protected !!