6: Bài 1. Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh a. Người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau rồi gập lại để được cái hộp không lắp. Tính cạnh x của các hình vuông bị cắt sao cho thể tích của khối hộp là lớn nhất.

Lời giải Ta có $0 < x < \frac{a}{2}$ Thể tích của khối hộp là:$V(x) = x{(a – 2x)^2}$ Ta có: $V'(x) = (a – 2x)(a – 6x)$;$V'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{a}{6}$. Lập bảng biến thiên V(x) ta có: $\mathop {{\rm{max}}V}\limits_{\left( {0 < x < \frac{a}{2}} \right)} = \frac{{2{a^3}}}{{27}} \Leftrightarrow {x_{C{\rm{D}}}} = \frac{a}{6}$

5: Ai giải được nào

Bài 1: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh a. Người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau rồi gập lại để được cái hộp không lắp. Tính cạnh x của các hình vuông bị cắt sao cho thể tích của khối hộp là lớn nhất.

4: Các phép toán lôgic cơ bản cho mệnh đề

Các phép toán lôgic cơ bản Để thuận tiện trong nghiên cứu mệnh đề, ta quy ước như sau: Nếu mệnh đề logic có giá trị đúng, kí hiệu là 1 hoặc G(a)=1 Nếu mệnh đề logic có giá trị sai, kí hiệu là 0 hoặc G(a)=0 1.Phép phủ định a) Mệnh đề phủ định: Mệnh đề phủ định của mệnh đề a là mệnh đề có giá Đọc tiếp…

3: LÝ THUYẾT VỀ MỆNH ĐỀ

  LÝ THUYẾT VỀ MỆNH ĐỀ 1.KHÁI NIỆM Trong toán toán học, mệnh đề, hay gọi đầy đủ là mệnh đề lôgic là một khẳng định. Ký hiệu:   Người ta thường dùng các chữ cái a, b, c,… để ký hiệu cho các mệnh đề. Ví dụ: Để ký hiệu a là mệnh đề “Paris là thủ đô của nước Pháp” ta sẽ viết:                   Đọc tiếp…

0: Hiển thị công thức toán trên web (blog) bằng latex

Chào mừng đến với Bicboon.com Rất nhiều bạn yêu Toán mất rất nhiều công sức để tìm hiểu về cách đánh công thức bằng Latex trên các trang blog (web). Với bản thân tôi, mất đến hàng tuần để tìm kiếm cách hiển thị công thức toán trên web (blog). cũng đọc các loại bài viết nhưng chẳng đạt yêu cầu. sau khi nghiên cứu thật kỹ các yêu Đọc tiếp…