QUY TRÌNH XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ BẰNG SPSS TRONG CÁC LUẬN VĂN, LUẬN ÁN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
QUY TRÌNH XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ BẰNG SPSS TRONG CÁC LUẬN VĂN, LUẬN ÁN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
118 Downloads

QUY TRÌNH

XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ BẰNG SPSS

TRONG CÁC LUẬN VĂN, LUẬN ÁN QUẢN LÝ GIÁO DỤC

 

EFA-MÔ HÌNH KHÁM PHÁ VÀ MÔ HÌNH HỒI QUY ĐA BIẾN-MRA

(Exploratory Factor Analysis and Multiple Regression Analysis)

Bạn có thể tải bản pdf free tại đây.

Size: 0.5 MB
Version: 1.0.0
Published: 25/11/2019
Chuyên mục:

error: Content is protected !!