132: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 1.1. Định nghĩa Đường thẳng a được gọi là vuông góc với mặt phẳng (P) nếu a vuông góc với mọi đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P).  Kí hiệu: \(a \bot \left ( P \right )\) Định nghĩa đường thẳng vuông góc mặt Đọc tiếp…

error: Content is protected !!