99: Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới căn bậc hai-Kỹ thuật đặt nhiều ẩn phụ đưa về hệ đại số giải được

Phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới căn bậc hai Kỹ thuật đặt nhiều ẩn phụ đưa về hệ đại số giải được Phương pháp Xuất phát từ một số hệ “đại số “ đẹp chúng ta có thể tạo ra được những phương trình vô tỉ mà khi Đọc tiếp…

error: Content is protected !!