423: CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC

CÁC PHÉP TOÁN SỐ PHỨC Hãy thử sức với bài kiểm tra sau! CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT! Hướng dẫn và lời giải Câu 1. (Mã 104 – 2020 Lần 2) Cho hai số phức ${{z}_{1}}=3-2i$ và ${{z}_{2}}=2+i$. Số phức ${{z}_{1}}-{{z}_{2}}$ bằng A. $-1+3i$.              B. $-1-3i$.             C. $1+3i$.             D. $1-3i$. Đọc tiếp…

error: Content is protected !!