107: Phương pháp khoảng (trục số) xét dấu biểu thức đại số một ẩn

Phương pháp khoảng (trục số) xét dấu biểu thức đại số một ẩn I. Quy tắc xét dấu $\frac{{f(x)}}{{g(x)}}$ Xét dấu biểu thức: $h(x) = \frac{{f(x)}}{{g(x)}}$. Trong đó: $f(x) = a{x^n} + {a_1}{x^{n – 1}} + … + {a_n};\forall n \in N$ . $ g(x) = {b}{x^n} + {b_1}{x^{n – Đọc tiếp…

106: GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOẢNG

GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOẢNG Trước hết xin bật mí rằng, so sánh phương pháp này với phương pháp lập bảng nhanh hơn rất nhiều và nếu số lượng các nhân tử càng lớn thì tốc độ càng nhanh gấp nhiều lần. Xin giới thiệu Đọc tiếp…

Translate »
error: Content is protected !!