163: MẶT TRỤ TRÒN XOAY- HÌNH TRỤ TRÒN XOAY- KHỐI TRỤ TRÒN XOAY

Chủ đề. MẶT TRỤ TRÒN XOAY HÌNH TRỤ TRÒN XOAY KHỐI TRỤ TRÒN XOAY                  ——@&?——-  A. Kiến thức cốt lõi 1/. Định nghĩa   Cho đường thẳng $\Delta $. Một đường thẳng l song song với $\Delta $ và cách  $\Delta $ một khoảng không đổi R. Mặt tròn Đọc tiếp…

error: Content is protected !!