65: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ TAM GIÁC PHẲNG

Tăng Hồng Dương PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN VỀ TAM GIÁC PHẲNG I. Vai trò, ý nghĩa, thời lượng của bài toán với chủ đề ” Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng giải các bài toán về tam giác” trong các đề thi Đọc tiếp…

error: Content is protected !!