124: Hai mặt phẳng song song-Chứng minh quan hệ đồng phẳng

Hai mặt phẳng song song-Chứng minh quan hệ đồng phẳng A. Chứng minh 4 điểm đồng phẳng, Hai đường thẳng thuộc cùng mặt phẳng Phương pháp: Áp dụng định lý Menelaus. Chứng minh A, B, C, D đồng phẳng ta chứng minh điểm D nằm trên đường thẳng là các Đọc tiếp…

error: Content is protected !!