KIỂM TRA KIẾN THỨC: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

  • Bài kiểm tra trắc nghiệm về chủ đề THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN gồm 10 câu được lấy bất kỳ trong ngân hàng đề.
  • Thời gian làm bài: 25 phút.
  • Học sinh đạt yêu cầu nếu vượt qua: 7.5 điểm (3/4 tổng số câu).

(Học sinh có thể làm lại nhiều lần tuy nhiên nhớ rằng mỗi lần đề sẽ khác nhau).

Mời các bạn thử sức.

Bắt đầu

[HDquiz quiz = “140”]

See you again.


0 Bình luận

Trả lời

Avatar placeholder
error: Content is protected !!